Spelgrafik – en framtidsbransch inom design

675x300%20spelutb1Här på Designpassion.se fokuserar vi mest på ”hemnära” design, såsom arkitektur, heminredning och skapande av snygga och spännande miljöer både inne och ute vid det egna hemmet. Med start från och med nu har vi för avsikt att bredda vårt fokusområde något till att omfatta även andra designområden. Först ut är spelgrafik! Nedan kan du läsa en kort introduktion till ämnet.

Spelutveckling är en enorm bransch

Majoriteten av alla svenskar har någon gång spelat ett spel på datorn (ja, Sudoku räknas!) och mer än hälften har spelat på mobilen. Det innebär att en stor del av befolkningen har kommit i kontakt med speldesign och spelgrafik på nära håll. Att spela spel är inte längre något som bara ungdomar med för mycket fritid gör, utan spelandet har blivit lite av ett folknöje.

Om efterfrågan är stor måste givetvis också utbudet vara det och det är få branscher som växer så snabbt som spelutveckling. Inom spelutveckling finns flera uppgifter, varav spelgrafik är en.

Vad är spelgrafik

I ett team som skapar ett spel, oavsett det är ett actionbetonat datorspel, ett interaktivt lärospel på nätet, ett spel för casinon eller en spelapp för mobilen eller surfplattan, måste det finnas kompetenser inom minst fem områden, nämligen:
Projektledare
Speldesign
Programmering
Spelgrafik 2D
Spelgrafik 3D

Projektledaren ansvarar för att spelutvecklingen går som planerat från den första idén till färdig produkt. De som arbetar som speldesigners ansvarar i sin tur för att bygga upp spelet med dess story, dess nivåer, dess funktioner, med mera. De övriga två kompetenserna, det vill säga programmering och spelgrafik, arbetar nära projektets speldesigner/s för att skapa den färdiga produkten.

En spelgrafikers uppgift är att omsätta idéer om grafik till faktisk grafik inuti spelet. Det kan handla om så vitt skilda saker som animerade videosekvenser i 3D-grafik och statiska bilder i 2D i användargränssnittet. Oavsett det handlar om video i 3D eller en knapp ska allt harmoniera med den övergripande idén med spelet och kunna matchas med andra grafikelement.

Det krävs olika kompetenser för att skapa exempelvis 3D och 3D, varför en spelgrafiker ofta är ganska specialiserad. En viss grafiker är kanske mycket skicklig på att teckna och kan därför specialisera sig på bakgrunder i 3D medan en annan är duktig på att skapa intuitiva användargränssnitt med rätt färg och form. Det går därmed inte att så att säga ”klumpa ihop” alla som arbetar med spelgrafik i en enda kategori.

Arbetsgången är emellertid vanligtvis densamma för alla spelgrafiker. Det första som måste göras är att ta fram en övergripande mall för bildspråket. Denna mall baseras på spelidén, målgruppen och plattformen. Ett pusselspel för barn på mobil och surfplatta ska till exempel ha en mall helt olik den som gäller för ett actionspel på TV:n eller datorn. När mallen är klar gäller det att bryta ned den i mindre beståndsdelar i olika kategorier av grafiska element. När det i sin tur är avklarat gäller det att börja arbeta. Normalt skapar en spelgrafiker ett mycket stort antal mycket små designelement för olika kategorier av grafik och sedan är det programmerarnas roll att sy in dessa i koden utifrån den mall de har utifrån speldesignerns övergripande tänk.

Utbildningar i spelgrafik

Att spelutveckling växer så det knakar märks på det ständigt ökande antalet utbildningar i speldesign och spelgrafik. Både högskolor och privata utbildningsanordnare är flitiga med att, ofta i samarbete med näringslivet, arrangera kurser och program. Vanligtvis arrangeras programmen på YH-nivå (yrkeshögskola).

Här är några exempel på utbildare som har utbildningar i speldesign.

Future Games

Future Games är ett paraply för tre stycken tvååriga utbildningsprogram med fokus på spelgrafik och -programmering. Programmen är 2D Graphics, 3D Graphics och Game Design. Future Games drivs av CM Educations AB, som sedan 2008 erbjuder utbildningar på YH-nivå. Utbildningsort är Stockholm, men vissa delar av utbildningen kan genomföras på distans.

Game YH Programs

PlaygroundSquad

PlaygroundSquad är en utbildningsanordnare baserad i Falun, Dalarna. Här erbjuds tre stycken utbildningar på YH-nivå, nämligen spelprogrammering, speldesign och spelgrafik. I anslutning till utbildningen finns möjlighet för intresserade att delta i en inkubator för kontakt med seniora utvecklare och aktörer som kan gå in med externt kapital.

https://playgroundsquad.com/

The Game Assembly

The Game Assembly i Malmö är en utbildningsanordnare som arrangerar ett YH-program med inriktningarna spelgrafik, level design (speldesign) och spelprogrammering. TGA är känt för sina nära kopplingar till branschen och för att studenterna får en mycket konkret hands-on erfarenhet av spelutveckling eftersom varje student ska vara med att skapa totalt åtta spel under studietiden.

http://www.thegameassembly.com/

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola har under många år legat i framkant när det gäller utbildningsprogram inom spelutveckling, nya medier och applikationsutveckling. På BTH finns många kurser och program för dem som är intresserade av att delta i skapande av spel av olika slag.

http://www.bth.se/